SOMBATBOON HEATER LTD.,PART. 
137/1 ซ. เอกชัย 90 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel : 02-899-9980, 02-899-9982, 0-2887-4185-6
FAX : 02-899-9948, 0-2887-4187 

 

 

 ศูนย์รวม ฮีทเตอร์ เทอร์โมคอปเปิล เครื่องวัด-ควบคุมอุณหภูมิ  รับสั่งทำฮีทเตอร์ทุกชนิด ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

   
     
 

  

 

 

หลักการฮีตเตอร์

   
  ฮีตเตอร์แท่ง
  ฮีตเตอร์ครีบ
  ฮีตเตอร์จุ่ม
  บอบบิ้นฮีตเตอร์
  ฮีตเตอร์อินฟราเรด
  ฮีตเตอร์รัดท่อ
  ฮีตเตอร์แผ่น
  ฮีตเตอร์อากาศ
  Thermo & RTD
  Accessory
  Batteries
  Water Heater
  ปลั๊กเซรามิก

ฮีตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนในอุตสาหกรรม ที่มีหลักการพื้นฐานคือเมื่อมีกระแสไหลผ่าน
ลวดตัวนำ ที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ดังนั้น ลวดที่ใช้ผลิตฮีตเตอร์
จะต้องมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิได้สูง สำหรับลวดฮีตเตอร์ เป็นลวด Kanthal
(นิกเกิ้ล : โครเมี่ยม/80 : 20) จากประเทศสวีเดน ทนอุณหภูมิได้ถึง 1250 องศา
0 C
ส่วนประกอบอื่นๆ ในการผลิตฮีตเตอร์มีดังนี้ 

- ฉนวนแม็กนีเซี่ยมออกไซค์ (MgO)
มีค่าความนำไฟฟ้าต่ำแต่นำความร้อนดีมาก
ทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างลวดฮีตเตอร์กับ
ปลอกโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระแสรั่ว
(Leak Current) จากลวดฮีตเตอร์ออกไปยัง
ผิวโลหะ จุดสำคัญคือห้ามมีความชื้นในฉนวน
เด็ดขาดเพราะจะทำให้ค่าความนำไฟฟ้าสูงขึ้น
หากมีความชื้นแก้ไขได้โดยการอบในเตาอบ

- Insulation Tester
เป็นเครื่องทดสอบความเป็นฉนวนของฮีตเตอร์
เพื่อให้แน่ใจว่าในการใชังานจริงจะไม่มี
กระแสรั่วจากลวดฮีตเตอร์สู่ผิวโลหะซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้มาตรฐานของ TIC
ได้กำหนดการทดสอบแรงดันที่ 1500 VAC
และค่าความเป็นฉนวนต้องมากกว่า
500 MW

ฮีตเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้
- ฮีตเตอร์แท่ง หรือ Cartridge Heater
  ใช้ใ้ห้้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก และโลหะต่างๆ ตัวอย่างการใช้งาน 
  เช่น งานบรรจุหีบห่อ งานขึ้นรูปพลาสติก

- ฮีตเตอร์ครีบ หรือ Finned Heater และ ฮีตเตอร์ท่อกลม
  ใช้ให้ความร้อนกับอากาศ เช่น ใช้ในห้องอบแห้ง ในเตาอบ

- ฮีตเตอร์จุ่ม หรือ Immersion Heater หรือบางทีเรียกว่า ฮีตเตอร์ต้มน้ำ
  ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวทุกชนิด ตัวอย่างการใช้งานเช่น งานต้มน้ำ - ต้มน้ำมัน งานผสมสาร

- บอบบิ้นฮีตเตอร์ (Bobbin Heater)
  ใช้ให้ความร้อนของเหลวเหมือนฮีตเตอร์จุ่ม

- ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater)
  ใช้ให้ความร้อนกับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงไม่เหมาะกับวัตถุที่มีลักษณะมันวาว
  เนื่องจากวัตถุมันวาวจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสง ทำให้ไม่สามารถดูดซับแสงอินฟราเรดได้อย่างเต็มที่
  ใช้ติดตั้งในเตาอบ หรือ เหนือคอนเวย์เยอร์ได้

- ฮีตเตอร์รัดท่อ หรือ Band Heater
  ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อหรือถังรูปทรงกระบอกโดยรัดจากด้านนอก

- ฮีตเตอร์แผ่น หรือ Strip Heater
  ใช้ให้ความร้อนโดยแนบกับวัตถุโดยตรงสามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงใดๆก็ได้
 
 ฮีตเตอร์รัดท่อ ( Band Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนกับท่อ  หรือถังรูปทรงกระบอก โดยการรัดจาก
    ภายนอก เช่น งานฉีดพลาสติก, ต้มน้ำ
  - มีทุกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกใช้งาน
  - เลือกวัสดุได้ทั้งสแตนเลสและซิ้งค์
  - เลือกการต่อไฟได้ทั้งออกสาย, ขั้วน๊อต, เต๋า และปลั๊ก
 ฮีตเตอร์แผ่น ( Strip Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนกับวัตถุผิวเรียบโดยขันน๊อตยึด
  - รับทำตามลักษณะพิเศษทุกรูปแบบ
  - เลือกวัสดุได้ทั้งสแตนเลสและซิ้งค์
  - เลือกการต่อไฟได้ทั้งออกสาย, ขั้วน๊อต, เต๋า และปลั๊ก
 ฮีตเตอร์ครีบและฮีตเตอร์ท่อกลม ( Finned Tubular Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนในเตาอบ
  - รับสั่งทำทุกรูปแบบทั้งตัว I, U, W, ทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงพิเศษ
    ตามต้องการ
  - วัสดุเป็นสแตนเลส 304 สำหรับงานทั่วไป
  - วัสดุเป็นอินโคลอยสำหรับเตาอบปิดอากาศไม่หมุนเวียน
 ฮีตเตอร์จุ่ม ( Immersion Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนกับของเหลว เช่น งานต้มน้ำ, อุ่นน้ำมัน
  - รับสั่งทำทุกขนาด ทั้ง 1U, 3U, 6U และ 12U
  - ระบุการติดตั้งได้้ทั้งเกลียว และหน้าแปลน
  - วัสดุเป็นทองแดงสำหรับน้ำสะอาด 
    วัสดุเป็นสแตนเลส 304 สำหรับของเหลวทั่วไป
    วัสดุเป็นอินโคลอยสำหรับของเหลว ที่ระบายความร้อนช้า
    วัสดุเป็นสแตนเลส 316 สำหรับของเหลวที่กัดกร่อน
 ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนกับโมลโลหะ เช่น ในงานบรรจุหีบห่อ, งานฉีดพลาสติก
  - รับสั่งทำทุกขนาดทั้ง Low Density และ Hight Density
  - ออกสายได้ทุกลักษณะทั้งจัมพ์สายด้านนอก, ออกสายอ่อนสำหรับ
    โมลเคลื่อนที่ และเป็นท่อ Flexible
 ฮีตเตอร์ทิวบิวลาร์ ( Tubular Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนได้กับทั้งอากาศ และของเหลว
  - รับสั่งทำตามตัวอย่างทุกรูปแบบที่ต้องการ รวมทั้งออกแบบฮีตเตอร์
    เืพื่อให้เหมาะสมกับงานด้วย
 ฮีตเตอร์หล่ออลูมิเนียม ( Aluminium Heater )
  - เป็นฮีตเตอร์ที่ถูกหล่อทับด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้ได้รูปร่างตามต้องการ
    ทั้งรูปวงกลม, กระบอก, แผ่น ฯลฯ
 ฮีตเตอร์บอบบิ้น ( Bobbin Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนกับของเหลว เช่น งานชุบ, งานแช่ในกรด หรือสารละลาย
  - วัสดุเป็นสแตนเลส 304 สำหรับงานทั่วไป
    วัสดุเป็นสแตนเลส 316 สำหรับของเหลวที่กัดกร่อน
    วัสดุเป็นควอทซ์สำหรับกรดหรือสารละลายกัดกร่อนพิเศษ
 ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแท่ง+โคม ( Infrared Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนในเตาเอบหรือติดตั้งเหนือคอนเวย์เยอร์ ใช้งานไ้ด้ดี
    แม้เป็นระบบเปิด
  - มีทั้งแบบติดตั้งแนวนอน และแนวตั้ง
  - รับสั่งทำทุกขนาดพร้อมโคม
  - ความยาว 250-1,500 มม.
  - วัสดุเป็นควอทซ์ สำหรับงานที่ต้องการความร้อนที่รวดเร็ว
 ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค ( Infrared Heater )
- ฮีตเตอร์มีขนาดเล็กเหมาะกับงานที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
  - ให้ความร้อนรวดเร็ว ประหยัดพลังงาน
  - มีกำลังวัตต์ให้เลือกทุกขนาด
 ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด ( Infrared Heater )
  - ใช้ให้ความร้อนแทนไฟสปอรต์ไลท์แต่ประหยัดพลังงานกว่า เนื่องจาก
    ไม่มีการสูญเสียพลังงาน
  - ติดตั้งง่ายสามารถใช้แทนหลอดไฟได้ด้วยเกลียว E27
 ฮีตเตอร์ขดลวด ( Coil Heater with Ceramic Plate )
  - ใช้ให้ความร้อนกับงานอุณหภูมิสูง
  - ทนอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,400 0C
  - ให้ความร้อนได้รวดเร็ว, ประหยัดพลังงาน
 
     
     
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติบุญ ฮีทเตอร์