SOMBATBOON HEATER LTD.,PART. 
137/1 ซ. เอกชัย 90 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel : 02-899-9980, 02-899-9982, 0-2887-4185-6
FAX : 02-899-9948, 0-2887-4187 

 

 

 ศูนย์รวม ฮีทเตอร์ เทอร์โมคอปเปิล เครื่องวัด-ควบคุมอุณหภูมิ  รับสั่งทำฮีทเตอร์ทุกชนิด ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

   
     
 

 

 

 

 

   
  ฮีตเตอร์แท่ง
  ฮีตเตอร์ครีบ
  ฮีตเตอร์จุ่ม
  บอบบิ้นฮีตเตอร์
  ฮีตเตอร์อินฟราเรด
  ฮีตเตอร์รัดท่อ
  ฮีตเตอร์แผ่น
  ฮีตเตอร์อากาศ
  Thermo & RTD
  Accessory
  Batteries
  Water Heater
  ปลั๊กเซรามิก

หัววัดอุณหภูมิสำหรับใช้กับมิเตอร์แบบพกพา
HAND-HELD THERMOCOUPLE

Surface probe หัววัดอุณหภูมิที่ผิวของงาน
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H1
: -50 ถึง 800 °C
: สำหรับวัดอุณหภูมิผิวงานที่เรียบหรือมี
  ความนูนไม่มากนัก เช่น ฮ้อตเพลท
  หรือโรลเลอร์
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H2
: -50 ถึง 800 °C
: สำหรับผิวสัมผัสโรลเลอร์หรือวัสดุที่มีผิวงาน
  เรียบขณะกำลังเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อการ
  ตอบสนองที่ไวและเที่ยงตรง จุดที่เซ็นเซอร์
  วัดออกแบบให้เป็นแผ่นโลหะบางทำ
  ให้สัมผัสกับชิ้นงานได้แนบสนิท

รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H3
: -50 ถึง 800 °C
:
สำหรับผิวสัมผัสวัสดุงานที่เรียบทั่วไป ด้านปลาย
  งอ 90 °C เพื่อให้สะดวกกับงานบาง
  ประเภทที่ต้องการความคล่องตัว
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H4
: -50 ถึง 700 °C
:
สำหรับอากาศหรือก๊าซ หัววัดถูกป้องกันอย่างดี
  โดยท่อสแตนเลสที่เจาะรูพรุนไว้ที่หัว
  ไม่ควรใช้จุ่มลงในของเหลว
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H5
: -50 ถึง 1000 °C
: สำหรับของเหลวหรือก๊าซใช้สำหรับงานวัดทั่วๆ ไป
  หัววัดถูกป้องกันด้วยปลอกโลหะ Inconel และ
  ผงแมกนีเซียมอัดแน่นอยู่ระหว่างปลอกกับ
  ลวดเทอร์มอคัปเปิล จึงใช้งานได้ทนทาน
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H6
: -50 ถึง 1000 °C
:
สำหรับใช้วัดอุณหภูมิเนื้อในของอาหารต่างๆ 
  เช่น เนื้อ ฯลฯ โดยการแทงเข้าไปข้างใน
  สามารถใช้วัดอุณหภูมิของเหลวและเยล
  ได้เป็นอย่างดี
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H7
: -50 ถึง 200 °C
:
ใช้กับงานทั่วๆไป ราคาประหยัด
รุ่น                 
ช่วงวัดอุณหภูมิ 
ลักษณะงาน 
 
: FWK/H8
: -50 ถึง 1000 °C
:
ตัวโพรบถูกออกแบบเป็นพิเศษให้ตรงปลาย
  มีลักษณะแบนคล้ายหัวของตะปูเหมาะ
  สำหรับวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวของชิ้นงาน
  ที่เรียบแต่มีพื้นผิวสัมผัสไม่มาก

 

 

 
     
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติบุญ ฮีทเตอร์